logo bip.gov.pl

 Sąd Rejonowy w Szydłowcu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Menu główne / Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje
1.

Organem Sądu Rejonowego jest Prezes Sądu.
Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z 2001r. ze zm.) Prezes Sądu:
1) kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz,
2) pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
3) pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
4) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
5) powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii.


Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Za treść odpowiada: Anna Mazur
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Mazur
Data wytworzenia informacji: 2007-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 14:41

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj