logo bip.gov.pl

 Sąd Rejonowy w Szydłowcu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Menu główne / Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
1.

Sposób przyjmowania pism - określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji oraz instrukcja kancelaryjna Sądu Rejonowego.
Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Pisma procesowe w postępowaniu uproszczonym wnosi się na urzędowych formularzach.
Wzory urzędowych formularzy stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism, procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 80, poz. 728) i udostępnia się je nieodpłatnie w budynku Sądu.
Na każdym piśmie bezpośrednio wpływającym do Biura Podawczego Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, wraz z kopertą, w której pismo zostało nadesłane. Pisma, (wnioski i skargi) składane osobiście przyjmowane są w Biurze Podawczym. Na żądanie osoby składającej - pracownik Biura poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii.
Pisma rozdzielane są poszczególnym komórkom organizacyjnym sekretariatów. Kierownik sekretariatu przedstawia je przewodniczącemu Wydziału, lub innemu sędziemu, który wydaje stosowne zarządzenie co do sposobu załatwienia pisma.
Akta spraw karnych, cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wraz ze środkiem odwoławczym przekazywane są przez Sąd Rejonowy do właściwych Wydziałów Sądu Okręgowego na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego oraz regulamin urzędowania sądów powszechnych, rejestrowane w repertoriach i rozpoznawane według kolejności wpływu.
Składane do Sądu skargi i wnioski ewidencjonowane są w repertorium skarg i wniosków prowadzonego przez Oddział Administracyjny i rozpoznawane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.


Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Za treść odpowiada: Anna Mazur
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Mazur
Data wytworzenia informacji: 2007-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 14:22

rejestr zmian publikacji »

2.


Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Za treść odpowiada: Anna Mazur
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Mazur
Data wytworzenia informacji: 2007-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-30 07:15

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj